Konsertopptak – videoer

Kammerkoret  CANTUS  VITALE

CV #2 end. ver.

Linker til konsertopptak fra ulike konserter de senere årene

via Facebook:

(korets offisielle Facebookside  –  bla nedover til videoene dukker opp)

fra YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=%22cantus+vitale%22

CV #1

.